Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, czyli miejsce gdzie zgłaszają się nie tylko nowi kierowcy po zdaniu egzaminu na prawo jazdy. To miejsce gdzie zgłaszamy kupno, nabycie, czy rejestrację pojazdu, wymieniamy dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów. Nie każdy wie, że do zadań wydziału należy także nadzór komunikacyjny nad szkołami nauki jazdy i stacjami diagnostycznymi oraz wydawanie licencji dla przewoźników i taksówkarzy oraz sprawy związane. Tylko w 2019 roku w wydziale obsłużono ponad 247 tys. mieszkańców.

Wiele spraw możemy załatwiać za pośrednictwem Internetu lub korespondencyjnie, natomiast w przypadku specyfiki pracy Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych konieczna jest wizyta osobista, by odebrać nowy dokument czy tablice rejestracyjne. Dlatego wprowadzamy szereg udogodnień dla mieszkańców. W ostatnich tygodniach odświeżyliśmy przestrzenie, stworzyliśmy poczekalnię i osobne pomieszczenie dla rejestracji osób prawnych oraz kącik dla dzieci – mówi Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic. – Pracujemy także nad wprowadzeniem nowej polityki parkingowej przy ul. Francuskiej 70. Chcemy, by mieszkańcy, którzy załatwiają swoje sprawy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych nie musieli się martwić o miejsce parkingowe – w końcu obsługujemy kierowców. Dlatego pracujemy nad tym, by wprowadzić opłaty za parkowanie w tym rejonie, przy czym mieszkańcy załatwiający swoje sprawy w urzędzie będą mogli na podstawie biletu z systemu kolejkowego parkować bezpłatnie do 3 godzin – dodaje wiceprezydent.

Takie rozwiązanie wymaga reorganizacji parkingu – w tym także montażu szlabanów. Natomiast pozwoli zabezpieczyć miejsca dla mieszkańców, którzy muszą swoje sprawy załatwić w urzędzie, a ograniczy parkowanie osób pracujących w okolicznych biurowcach. Jest to spójne działanie z wypracowywaną nową polityką parkingową miasta Katowice, w której ważnym elementem jest transport zrównoważony – stąd budowa centrów przesiadkowych, rozwój infrastruktury rowerowej i zakup nowych autobusów oraz tramwajów. Nowa polityka parkingowa, jak również rozwiązanie parkingowe przy Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych ma zostać wdrożone jeszcze w tym roku.

Jednocześnie w Katowicach możliwe jest internetowe zarezerwowania wizyty, aby zarejestrować pojazd, bo właśnie to jest najczęstszy powód wizyt w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych.

Aby zarezerwować termin dla zarejestrowania pojazdu wystarczy wejść na stronę: https://iflow.umk.um.katowice.pl/calendar/10 – uzupełniając prosty formularz, wybrać dogodny dla nas termin. Przychodząc w wybranym przez siebie terminie do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych przed zaplanowana godziną wystarczy odebrać bilet, który weryfikowany jest przez biletomat na podstawie naszych danych podanych podczas weryfikacji. Aby uwzględnić potrzeby mieszkańców Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, jak i cały Urząd Miasta Katowice jest dostępny w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałki i czwartki swoje sprawy osobiście, bądź odbiór dokumentów możemy załatwiać do godziny 17.00. Mimo wprowadzaniu nowych rozwiązań i udogodnień w ostatnich tygodniach kolejki w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych zdarzały się często.

Jak to jest z tymi nowymi przepisami?

Wprowadzone od 01.01.2020 roku nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z obowiązkiem:

  • zgłoszenia fakty nabycia i zbycia pojazdu,
  • zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy,

w wymaganym terminie 30 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia, wprowadziły zamieszanie wśród właścicieli pojazdów oraz przedsiębiorców trudniących się obrotem pojazdami, a urzędom komunikacji przysporzyły ogrom dodatkowej pracy. Groźba kar, jakie urzędy mają nakładać na mieszkańców za brak dopełnienia powyższych obowiązków zaskutkowała potężnymi kolejkami w wydziałach komunikacji w całej Polsce.

Ustawa wprowadza sankcje za następujące czynności:

1. Niezgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 od daty sprzedaży.

Każdy, kto sprzeda pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania). Obowiązek ten dotyczy również osób (firm), które są pośrednikami, tzn. kupiły pojazd, nie zarejestrowały na siebie i sprzedają kolejnemu nabywcy. Zgłoszenie zbycia obejmuje także przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi. Jeżeli przedsiębiorca sprzeda klientowi samochód, który jest jego własnością, ma obowiązek powiadomić o tym właściwy wydział komunikacji w ciągu 30 dni.

2. Niezgłoszenie nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Każdy, kto kupi pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek zgłosić kupno pojazdu w wydziale komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie rejestracji pojazdu). Zgłoszenie nabycia pojazdu dotyczy również tych osób, bądź firm, które są pośrednikami.

3. Niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Każdy, kto sprowadził pojazd z terytorium państwa członkowskiego UE musi zarejestrować pojazd w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju. Datą sprowadzenia jest dzień, w którym pojazd zakupiony na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotarł do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek rejestracji pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE w ciągu 30 dni dotyczy również przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi.

Kara administracyjna wymierzana za brak zgłoszenia lub rejestracji to kwota od 200 do 1000 zł.

Źródło: BP UM Katowice