REGULAMIN KONKURSU Holiday On Ice

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Holiday On Ice” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest KATOPOKORPO.PL, ul. Goetla 1 Katowice

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Instagramowym i Facebookowym Katopokorpo.pl w dniach 10.03.2020 do 15.03.2020(do godziny 19:00:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu KATOPOKORPO.PL na Instagramie. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to”/”Obserwuję” na profilu KATOPOKORPO.PL i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem KATOPOKORPO.PL

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi napisać komentarz pod wpisem konkursowym.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest:

Podwójny bilet na „Holiday On Ice” w Gliwicach

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie osoba, którą wytypuje KATOPOKORPO.PL  spełniając wszystkie warunki konkursu oraz zaciekawi organizatorów konkursu najbardziej swoją kreatywną odpowiedzią.


3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Instagram w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem portalu Instagram lub pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@katopokorpo.pl w terminie 3 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie KATOPOKORPO.PL     

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://katopokorpo.pl

Uczestnik bierze pełna odpowiedzialność za udział w wydarzeniu masowym, biorąc pod uwagę warunki nadzwyczajne panujące na świecie i w Polsce, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

REGULAMIN KONKURSU Koncert – Lion Shepherd

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Koncert – Lion Shepherd” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest KATOPOKORPO.PL, ul. Goetla 1 Katowice

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Instagramowym Katopokorpo.pl w dniach 20.02.2020 do 26.02.2020(do godziny 19:00:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu KATOPOKORPO.PL na Instagramie. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to”/”Obserwuję” na profilu KATOPOKORPO.PL i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem KATOPOKORPO.PL

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi napisać komentarz pod wpisem konkursowym.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest:

Podwójny bilet na Koncert – Lion Shepherd w Katowicach

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie osoba, którą wytypuje KATOPOKORPO.PL  spełniając wszystkie warunki konkursu oraz zaciekawi organizatorów konkursu najbardziej swoją kreatywną odpowiedzią.


3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Instagram w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem portalu Instagram lub pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@katopokorpo.pl w terminie 3 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie KATOPOKORPO.PL     

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://katopokorpo.pl

REGULAMIN KONKURSU 4 Design Days

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs 4 Design Days” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest KATOPOKORPO.PL, ul. Goetla 1 Katowice

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook i Instagram Katopokorpo.pl w dniach 25.01.2020 do 31.01.2020(do godziny 19:00:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu KATOPOKORPO.PL na Facebooku i Instagramie. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to”/”Obserwuję” na profilu KATOPOKORPO.PL i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem KATOPOKORPO.PL     

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi napisać komentarz pod wpisem konkursowym.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest:

Podwójne zaproszenie na 4 Design Days w Katowicach

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie osoba, którą wytypuje KATOPOKORPO.PL  spełniając wszystkie warunki konkursu oraz zaciekawi organizatorów firmy najbardziej swoją kreatywną odpowiedzią.


3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu facebooku/ instagram w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem portalu facebooku/ instagram lub pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@katopokorpo.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie KATOPOKORPO.PL     

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://katopokorpo.pl

REGULAMIN KONKURSU Planszówki w Spodku

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Planszówki w Spodku” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest KATOPOKORPO.PL, ul. Goetla 1 Katowice

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook i Instagram Katopokorpo.pl w dniach 23.01.2020 do 28.01.2020(do godziny 19:00:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu KATOPOKORPO.PL na Facebooku i Instagramie. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to”/”Obserwuję” na profilu KATOPOKORPO.PL i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem KATOPOKORPO.PL     

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi napisać komentarz pod wpisem konkursowym.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest:

Zaproszenie na Planszówki w Spodku w Katowicach

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie osoba, którą wytypuje KATOPOKORPO.PL  spełniając wszystkie warunki konkursu oraz zaciekawi organizatorów firmy najbardziej swoją kreatywną odpowiedzią.


3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu facebooku/ instagram w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem portalu facebooku/ instagram lub pocztą elektroniczną na adres wspolpraca@katopokorpo.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie KATOPOKORPO.PL     

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://katopokorpo.pl