Na terenie byłej kopalni „Wieczorek” ma powstać kompleks biurowo – technologiczny, który miałby się stać siedzibą firm wysokich technologii z naciskiem na te, które działają w branży produkcji gier komputerowych i e-sportu.

Miasto Katowice i Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały list intencyjny w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utworzenia „Dzielnicy nowych technologii”.

Jak czytamy w liście intencyjnym

„Będąc świadomym dynamicznego rozwoju przemysłu nowych technologii w skali globalnej, a także mając na uwadze chęć trwałego i wieloaspektowego podnoszenia jakości życia mieszkańców poprzez współpracę administracji rządowej i samorządem lokalnym, Strony niniejszego listu wyrażają chęć i wolę współpracy przy realizacji projektu „Dzielnica Nowych Technologii”, którego zasadniczym elementem ma być utworzenie katowickiego hubu gamingowo-technologicznego na pokopalnianych terenach Szybu Pułaski w Katowicach”

Nasza krótka fotorelacja oraz wizualizacja poniżej